Sök
   Tjänster » Fysioterapi   Logga in  

Fysioterapi

   Minimera

Exempel på utbud Behandlingar/handledningar:

Mekanisk Diagnostik och Terapi (rygg, nacke, axlar, höfter, armar, ben..)

Manuella terapier (ledmobiliseringar, mjukdelsbehandlingar, töjningar..)

Handledning ("självbehandling", gymträning..)

Avspänningsterapier (massage, spikmatta, avslappnings- och andningsträning, NADA-öronakupunktur..)

Undersökningar/bedömningar

Grupper (qigong...)

Vad är qigong?

Qigong är en träningsmetod som bygger på rörelse, andning och koncentration. Utvecklad under årtusendena i Kina,
men också ett mycket användbart redskap i den stressade västerlänningens repertoar.

Ordets första stavelse "qi" betyder ungefär "energi" och "gong" ungefär "arbete", så man kan säga att det är fråga om arbete
med energier eller energetiskt arbete. Den som har gjort sig bekant med modern västerländsk stressforskning, förstår ju
att man inte behöver ta denna aspekt av träningen så allvarligt för att få god effekt av sin träning. Av samma orsak ger
träningen effekt från första passet, du behöver inte vänta på att "känna qi", en upplevelse som för vissa utövare kan dröja
ett bra tag.

Å andra sidan är det just denna energetiska nivå som gör träningen så intressant; då du faktiskt börjar känna energier och
upplevelsen blir en konkret verklighet för dig, så blir det så mycket lättare att hitta träningsmotivationen. Det här i jämförelse
med att bara hänga upp sin motivation på teoretisk kunskap om hormoner och signalsubstanser samtderas inverkan på
kroppens reaktioner och tillstånd.

Qigongen kan ses som en metod eller ett redskap, som kan användas till olika ändamål; genom historien har den utnyttjats
t.ex i medicinskt-, spirituellt- och kampsyfte. I den qigong som jag erbjuder ligger betoningen på den terapeutiska- eller
medicinska qigongen, på att skapa balans i människans kropp och liv.

Som enhetligt begrepp är "qigong" rätt modernt, tidigare fanns det oräkneliga "skolor" och metoder, som hade egna namn
och tränades inom exempelvis läkarfamiljer. Systemen ärvdes och utvecklades från generation till generation På senare tid
har de olika träningssystemen fått en gemensam benämning, qigong, som från 1973 räknas som en del av den traditionella
Kinesiska medicinen (TCM)

Gruppträningar på Fitness Club, söndagar 19.00-20.30

Välkommen med!

Ansiktszonterapi

   Minimera

Ansiktszonterapi

Ansiktszonterapi är en metod som går ut på att i
första hand ta reda på grundorsakerna till sjukdomar, obalanser, ohälsa och besvär. Istället för att behandla symtom, bearbetas och behandlas organiska, fysiska
ochemotionella obalanser som är grundorsaken till sjukdomarna och besvären. Det är just det som gör Ansiktszonterpi till en så unik behandling. Många
alternativa behandlingsmetoder utgår ifrån att
behandla symptomen först.

I en Ansiktszonterapi behandling påverkas hela
kroppen. Akupunkturpunkter, zoner och neurologiskapunkter i hela ansiktet stimuleras.
Blodcirkulationen ökar, spänningar löses upp
och du blir lugn och avslappnad.Kroppen kommer
i balans.
En kropp som är helt i balans är en helt frisk
kropp. Ansiktszonterapi är en riktig hälofrämjande behandling, förebygger ohälsa samtidigt som den verkar som en naturligt skönhetsbehandling.
Mår du bra så ser du bra ut..

Copyright 2010 by Fitness Club   Användarvillkor  Personliga Uppgifter